Zorbalık ve Türleri - Zorbalığı Engelle

ZORBALIK

birini, kasıtlı, sürekli, adil olmayan şekilde olumsuz ve yıkıcı etkilere maruz bırakmaktır.

Zorbalık-ve-Türleri-1

FİZİKSEL ZORBALIK

Vurmak, itmek, tükürmek, tekme atmak, saçını çekmek, çelme takmak gibi fiziksel zarar yönelik davranışları kapsar.

SÖZEL ZORBALIK

Küfürlü konuşmak, lakap takmak, hakaret etmek, laf atmak gibi sözel saldırı davranışlarını kapsar.

SOSYAL DIŞLAMA

Dedikodu yapmak, arkadaş grubundan dışlamak, yok saymak, oyuna almamak, sohbete dahil etmemek, mesaj gruplarından çıkarmak, sosyal medyada toplu olarak arkadaşlıktan çıkarmak, etkileşime girmemek gibi sosyal ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen davranışları kapsar.

Zorbalık-ve-Türleri-2

Akran zorbalığının biçimi yıllar içinde değişim göstermiştir. Son yıllarda gelişen internet ağı ve iletişim teknolojisi siber/ sanal zorbalık kavramını doğurmuştur.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu verilerine göre her gün 175 binden fazla çocuk ilk kez çevrimiçi oluyor – her yarım saniyede bir yeni çocuk internetle tanışıyor.
Çevrimiçi ortamın içinde büyümek sınırsız imkan ve fırsatla birlikte tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Çevrimiçi ve çevrimdışı arasındaki sınır silikleşirken, çocukların neyle yüz yüze olduğunu ve onları nasıl destekleyebileceğimizi anlamak önem kazanıyor.

Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası, çocukları, gençleri, ebeveynleri, bakım verenleri ve eğitimcileri, çevrimiçi ortamda güçlendirecek bilgiler ve araçlar sunmayı, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.