Çevrimiçi Zorbalık - Zorbalığı Engelle

ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK

Zorbalığın dijital platform ve araçlar* üzerinden gerçekleştirilen bir alt türü olan çevrimiçi zorbalık, ebeveynler ve eğitimciler için fark etmesi ve müdahale etmesi güç bir şiddet tipidir.

*Mobil telefonlar, tabletler ve oyun platformları üzerinden erişim sağlanabilen her türlü sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla
Çevrimiçi-Zorbalık-1

SİBER ZORBALIK

Hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmesi ve çevrimiçi ortamda çok uzun süreler erişilebilir izler bırakması sebebiyle mağduru hayatı boyunca takip eden’’ ciddi bir zarara sebep olabilir.

UNICEF Genel Direktörü
Henrietta Fore

Çocukların ve gençlerin dışlanma, ifşa edilme gibi korkular ya da zorbalığın ve şiddetin ‘normal’leştiği yerleşik kabuller sebebiyle isimlendirmede ve çözüm aramada güçlük çektiği çevrimiçi zorbalık, şiddetin her türü gibi uzun zamana yayılan, yıkıcı etkilere sebep olabilir.

Akıllı cihazlar aracılığıyla çocukların ve gençlerin zaman ve mekan sınırı olmaksızın maruz kalabildikleri bu zorbalık tipi ile mücadelede çocuğun denetimsiz ve yalnız bırakılmaması önem taşıyor.

Çocukların fiziksel hayattaki tehlikelere karşı olduğu kadar, internet ortamındaki tehlikelere, hatalı ve zararlı kullanım alışkanlıklarına karşı da bilinçlendirilmeleri gerekiyor.

Çocuğun, arkadaşlık, eğlence, sosyalleşme, nezaket, merhamet ve güvenlik gibi konularda temel farkındalığa sahip olması, zorbalığın her türü gibi çevrimiçi zorbalık konusunda da koruyucu bir işleve sahip olduğundan, bu farkındalığın öncelikli olarak sağlanması öneriliyor.