Zorbalık Nedir? - Zorbalığı Engelle

Zorbalık Nedir?

Zorbalık ve Akran Çatışması Arasındaki Fark Nedir?

Dan Olweus

Norveçli bir psikoloji profesörü olan Olweus, 1970’li yıllarda zorbalık kavramını sistematik olarak ele alan ilk araştırmacılardandır.

Akran zorbalığı konusunda yaptığı öncü çalışmalar, çocukların okul içinde ve dışında güvenliklerinin sağlanması için ebeveynlere, eğitimcilere ve kurumlara yol göstermiştir.

Olweus zorbalığı “bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka öğrenciyi/öğrencileri tekrarlayan bir şekilde birden çok kez olumsuz etkilere maruz bırakması” biçiminde tanımlamaktadır. “Olumsuz etki”,  zarar verme amacıyla – yani kasıtlı olarak – sözel ya da fiziksel yöntemlerle oluşturulabilir.

Olweus’a göre, rahatsızlık yaratmaya yönelik girişimin, duruma özgü çatışmalardan ayrılarak akran zorbalığı sayılması için

  • taraflar arasında eşit olmayan güç ilişkisinin olması
  • durumun süreklilik özelliği taşıması
  • kasıtlı olması

gibi özellikleri barındırması gerekir.

REHBER