Zorba Kurban ve Diğerleri - Zorbalığı Engelle

Zorba Kurban ve Diğerleri

Zorba: Özellikle fiziksel ya da psikolojik bakımdan dezavantajlı gördüğü akranlarına kasıtlı ve sürekli olarak rahatsızlık veren, başkaları üzerinde bu yolla güç ve etki sahibi olma yaklaşımını benimsemiş çocuk, genç ya da yetişkin.

Kurban: Belirli bir kişi ya da grubun zarar verme kastı taşıyan söz ve eylemlerine sürekli olarak maruz kalan çocuk, genç ya da yetişkin.

Zorba-kurban: Hem zorba hem mağdur özellikleri taşıyan – bir grubun ya da kişinin zorbalığına maruz kalırken kendisi de başka bir kişiye zorbalıkta bulunan – çocuk, genç ya da yetişkin.

Dışarıda kalanlar / izleyiciler: Sistematik saldırılara tanıklık eden akranlar. Ne zorbalık yapar, ne de zorbalığa uğrarlar. Tanıklar, zorbalık eylemine müdahale edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrılır.

Zorbalık ilişkisinde…

  • Zorba, “güçlü’’ olan değildir. Güç arayışındadır ve “yetersiz’’ hissetmektedir.
  • Mağdur, “güçsüz” olan değildir. “Yalnız”, “önemsiz” ya da ‘’tehlikede’’ hissetmektedir.
  • İzleyici, “sorumlu olmayan” değildir. Yaşananlara zorbayı destekleyecek nitelikte tepkiler vermenin ya da sessiz kalmanın sorun olmayacağını düşünmektedir.

Ne Yapmalı?

  • Zorbayı zorbalığa iten etkenlere odaklanmalı ve bunların etkisini en aza indirmek için somut adımlar atmalı, yıkıcı “güç” anlayışını olumlu ve sağlıklı bir güç anlayışına çevirmeliyiz.
  • Mağdura destek vermeli, yalnız ve önemsiz olmadığını hissettirmeli ve onu zorbalık gördüğünde başvurabileceği araç ve yöntemler hakkında bilgilendirmeliyiz.
  • İzleyiciye sorumluluğunu hatırlatmalı, olay esnasında ya da hemen sonrasında eyleme geçmesini sağlamalıyız.

REHBER