Önlem ve Farkındalık - Zorbalığı Engelle

Önlem ve Farkındalık

Bir Çocuğun Sanal Zorbalığa Maruz Kaldığına İlişkin Olası Belirtiler Nelerdir?

 • Teknoloji kullanımının (belirli site, uygulama, oyunlar özelinde ya da genelolarak) aniden azalması ya da kesilmesi.
 • Teknolojik araçları kullanırken olağandışı gerginlik, kaygı ya da hareketliliksergileme (örneğin bildirim geldiğinde)
 • İnternette geçirilen sürenin aşırılaşması
 • Gizli kullanım
 • Çevrimdışı kalınca kaygılanma

Çocuğun Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Bir Yaklaşım İçin Neler Gerekir?

  • Çevrimiçi ortamda konuştuğu kişiler hakkında bilgilenin.
  • Çevrimiçi ortamda bir şey paylaşmadan önce düşünmeye teşvik edin.
  • ‘Arkadaş’ kavramı ve paylaşım sınırlarının hassasiyeti hakkında konuşun.
  • Kullandıkları sosyal ağlara aşina olun.
  • Engelleme gibi seçenekleri kullanabildiğinden ve güvenlik ayarlarını yapabildiğinden emin olun.
  • Çevrimiçi ortamda zorbalık dahil herhangi bir suistimale dayalı iletişim içinde olduğunu fark ettiğinizde sakin kalın, olayı anlamaya ve yardım almaya odaklanın.
  • Çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel olarak açıkça tehdit altında olduğunu tespit ettiğiniz an resmi / hukuki makamlara başvurun.Zorbalık gördüğü anlaşılan çocuğun elinden iletişim araçlarını almak, çocuğa internet kullanımını yasaklamak, çocuğu suçlamak ya da zorbalık yapan çocuğa karşı kontrolsüz, saldırgan bir tavır takınmak çocukların zorbalık deneyimlerini yetişkinlerden gizlemesine sebep olur.

REHBER