Kız Çocukları Özelinde Zorbalık - Zorbalığı Engelle

Kız Çocukları Özelinde Zorbalık

Çevrimiçi katılım, kız ve erkek çocukları için farklılık gösterir. Kızlar da erkekler de interneti bilgi edinme, akranlarla etkileşim ve oyun için kullansalar ve internette eşit zaman geçirseler de kız çocuklarının sosyalleşmeye ayırdığı zaman daha fazladır.

Özellikle ergenlik çağında çevrimiçi arkadaşlık, kız çocukları için büyük oranda kişisel imaj inşası, hikaye ve deneyim paylaşımı, özel konularda öneri arayışı, fiziksel görünümleri hakkında onay arayışı, sosyal etkinlikleri organize etme motivasyonlarından beslenir.

Bu kullanım pratikleri kız çocuklarını sosyal ve psikolojik olarak güçlendirebileceği gibi, onların ‘dedikodu’, ‘lakap takma’, ‘iftira’, ‘utandırma’ gibi sosyal zorbalık türlerine karşı daha kırılgan bir konumda yer almalarına sebep olabilir.

Erkek çocuklar genellikle erkek çocukların ya da erkek gruplarının zorbalığına maruz kalırken, kız çocuklar her iki cinsiyetten de zorbaların hedefi olabilirler.

Kız çocukları için dolaylı/örtük zorbalığın mağduru olma ve bunun sonucunda duygusal sorunlara sahip olma riski çok daha yüksektir.

Ebeveynler daha görünür olan fiziksel ve sözlü zorbalığa karşı hemen harekete geçme eğilimi gösterirken, dolaylı zorbalık tespit edilmesi ve müdahale edilmesi çok daha güç bir tür olarak yetişkin desteğine daha kapalıdır.

Sosyalleşmeye çok önem veren kız çocuklar, internet imkanının kısıtlanması, yasaklanması ve arkadaşlarından izole kalma çekincesi ile zorbalık gördüklerini gizleme eğilimi gösterirler.

Özellikle fiziksel görünümleri ya da farklılıkları sebebiyle zorbalığa uğrayan kız çocuklarının kendi görünümlerine ilişkin olumsuz algılarının, zorbalığı izleyen uzun yılların sonunda dahi giderilmesinin güç olduğu bilinmektedir.

  • Kızınızın çevrimiçi aktiviteleri hakkında fikir sahibi olun.
  • Kızınızla ‘arkadaşlık’ ‘paylaşım’ ‘sınırlar’ ve ‘nezaket’ gibi konularda şeffaf ve anlayışlı bir iletişim kurun. Tehditkar, utandırıcı, suçlayıcı, yasaklayıcı bir tavır sergilemeniz kız çocuklarının içine kapanmasına ve zorbalığın etkisinin artmasına neden olacaktır.
  • Kızınızın arkadaşlarını davet edin, onlarla tanışın ve evinizde fiziksel olarak sosyalleşmeleri için onları teşvik edin. Ev ortamına dahil olmak, zorbalık motivasyonunu zayıflatma etkisine sahiptir.

Unutmayın: Gerçek bir arkadaş…

  • Kişinin özgüvenini yaralamaya yönelik sistematik saldırılarda bulunmaz.
  • Kişinin güvensiz hissettiği konular hakkında duyarsız davranışlarda ve ifadelerde bulunmaz.
  • Sırlarını onu küçük düşürmek amacıyla başkalarıyla paylaşmaz.
  • Daha ‘iyi’ bir seçeneği olduğunda arkadaşını unutmaz ve ihmal etmez.
  • İğneleyici, imalı, pasif agresif bir iletişim kurmaz.

REHBER