Rehber arşivleri - Zorbalığı Engelle

Neden Böyle Bir Rehbere İhtiyacımız Var?

Neden Böyle Bir Rehbere İhtiyacımız Var?

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu verilerine göre her gün 175 binden fazla çocuk ilk kez çevrimiçi oluyor – her yarım saniyede bir çocuk internetle tanışıyor.
Çevrimiçi ortada büyümek, sınırsız imkan ve fırsatla birlikte tehlikeleri de getiriyor.

Çevrimiçi ve çevrimdışı arasındaki sınır silikleşirken, çocukların neyle yüz yüze olduğunu ve onları nasıl destekleyebileceğimizi anlamak önem kazanıyor.

Her 3 Gençten 1’i Çevrimiçi Zorbalık Mağduru

30 ülkeyi kapsayan 2019 tarihli UNICEF anket çalışmasına göre,

Her üç gençten biri çevrimiçi zorbalığa maruz kalmakta, her beş çocuktan biri de siber zorbalık ve şiddet gibi nedenlerle okula gidememektedir.

“Siber zorbalık, hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaşma imkanı ve çevrimiçi ortamda sonsuza dek erişilebilir izler bırakması sebebiyle mağduru hayatı boyunca ‘takip eden’ ciddi bir zarara sebep olabilir.”

“Siber zorbalık, mağdurun uyuşturucu ve alkol kullanımı, okul devamsızlığı yapma, akademik başarısızlık, düşük özgüven ve çeşitli sağlık sorunlarından muzdarip olma riskini artıran ciddi etkilere sahiptir. Ekstrem vakalarda, intiharlar için tetikleyici olduğu tespit edilmiştir.”

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore

REHBER

Zorbalık Nedir?

Zorbalık Nedir?

Zorbalık ve Akran Çatışması Arasındaki Fark Nedir?

Dan Olweus

Norveçli bir psikoloji profesörü olan Olweus, 1970’li yıllarda zorbalık kavramını sistematik olarak ele alan ilk araştırmacılardandır.

Akran zorbalığı konusunda yaptığı öncü çalışmalar, çocukların okul içinde ve dışında güvenliklerinin sağlanması için ebeveynlere, eğitimcilere ve kurumlara yol göstermiştir.

Olweus zorbalığı “bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka öğrenciyi/öğrencileri tekrarlayan bir şekilde birden çok kez olumsuz etkilere maruz bırakması” biçiminde tanımlamaktadır. “Olumsuz etki”,  zarar verme amacıyla – yani kasıtlı olarak – sözel ya da fiziksel yöntemlerle oluşturulabilir.

Olweus’a göre, rahatsızlık yaratmaya yönelik girişimin, duruma özgü çatışmalardan ayrılarak akran zorbalığı sayılması için

 • taraflar arasında eşit olmayan güç ilişkisinin olması
 • durumun süreklilik özelliği taşıması
 • kasıtlı olması

gibi özellikleri barındırması gerekir.

REHBER

Zorba Kurban ve Diğerleri

Zorba Kurban ve Diğerleri

Zorba: Özellikle fiziksel ya da psikolojik bakımdan dezavantajlı gördüğü akranlarına kasıtlı ve sürekli olarak rahatsızlık veren, başkaları üzerinde bu yolla güç ve etki sahibi olma yaklaşımını benimsemiş çocuk, genç ya da yetişkin.

Kurban: Belirli bir kişi ya da grubun zarar verme kastı taşıyan söz ve eylemlerine sürekli olarak maruz kalan çocuk, genç ya da yetişkin.

Zorba-kurban: Hem zorba hem mağdur özellikleri taşıyan – bir grubun ya da kişinin zorbalığına maruz kalırken kendisi de başka bir kişiye zorbalıkta bulunan – çocuk, genç ya da yetişkin.

Dışarıda kalanlar / izleyiciler: Sistematik saldırılara tanıklık eden akranlar. Ne zorbalık yapar, ne de zorbalığa uğrarlar. Tanıklar, zorbalık eylemine müdahale edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrılır.

Zorbalık ilişkisinde…

 • Zorba, “güçlü’’ olan değildir. Güç arayışındadır ve “yetersiz’’ hissetmektedir.
 • Mağdur, “güçsüz” olan değildir. “Yalnız”, “önemsiz” ya da ‘’tehlikede’’ hissetmektedir.
 • İzleyici, “sorumlu olmayan” değildir. Yaşananlara zorbayı destekleyecek nitelikte tepkiler vermenin ya da sessiz kalmanın sorun olmayacağını düşünmektedir.

Ne Yapmalı?

 • Zorbayı zorbalığa iten etkenlere odaklanmalı ve bunların etkisini en aza indirmek için somut adımlar atmalı, yıkıcı “güç” anlayışını olumlu ve sağlıklı bir güç anlayışına çevirmeliyiz.
 • Mağdura destek vermeli, yalnız ve önemsiz olmadığını hissettirmeli ve onu zorbalık gördüğünde başvurabileceği araç ve yöntemler hakkında bilgilendirmeliyiz.
 • İzleyiciye sorumluluğunu hatırlatmalı, olay esnasında ya da hemen sonrasında eyleme geçmesini sağlamalıyız.

REHBER

Doğrudan ve Dolaylı Zorbalık

Doğrudan ve Dolaylı Zorbalık

Doğrudan zorbalık kolaylıkla tespit edilebilecek şekilde açıkça yapılırken, dolaylı zorbalık genellikle fiziksel olarak sergilenmeyen, çok daha örtük ve soyut, neredeyse delilsiz bir türdür. Örnek Sosyal ayrımcılık ya da dışlama

Akran zorbalığı:

 • Fiziksel zorbalık (doğrudan)
 • Sözel zorbalık (doğrudan)
 • Sosyal dışlama (dolaylı)

Fiziksel zorbalık, vurmak, itmek, tükürmek, tekme atmak, saçını çekmek, çelme takmak; sözel zorbalık ise küfürlü konuşmak, lakap takmak, hakaret etmek gibi davranışları içermektedir.

Sosyal dışlama ise dedikodu yapmak, arkadaş grubundan dışlamak, yok saymak ve oyuna almamak gibi öğrencinin sosyal ilişkilerine zarar vermeyi hedefleyen davranışları kapsamaktadır.

Akran zorbalığının biçimi yıllar içinde değişim göstermiştir. Son yıllarda gelişen internet ağı ve iletişim teknolojisi siber zorbalık kavramını doğurmuştur. Sanal zorbalık ve çevirimiçi zorbalık olarak da bilinen bu zorbalık tipi, akran zorbalığının dijital platform ve araçlar üzerinden gerçekleştirilen bir alt türüdür.

REHBER

Sanal Zorbalık

Sanal Zorbalık

‘Geleneksel’ Zorbalıktan Farkı Ne?

Yüz yüze zorbalık ile siber zorbalık arasında güçlü bağlar olduğu bilinse de, günümüzde siber zorbalık çok daha yaygındır.

Sanal ya da siber zorbalık, zorbalığın dijital platform ve araçlar* üzerinden gerçekleştirilen alt türüdür.

*(Mobil telefonlar, tabletler ve oyun platformları üzerinden erişim sağlanabilen her türlü sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla)

Zorbalığın her türü gibi sanal zorbalık da dahil olan çocuklar için oldukça yıpratıcı ve konuşulması zor bir deneyimdir.

Tekrarlamaları halinde aşağıdaki davranışlar sanal zorbalık kapsamına girer:

 • Tehdit ve sindirme
 • Taciz ve takip
 • Hakaret, aşağılama
 • İftira
 • Dışlama
 • Kimlik hırsızlığı, sosyal medya hesabını ele geçirme ya da kişinin fotoğraf ve ismiyle hesap açma, paylaşım yapma
 • Kişinin rızası olmaksızın kişisel bilgilerini herkese açık olarak paylaşma ya da belli bir topluluk içinde yayma
 • Manipülasyon

Sanal Zorbalık

 • Mekan tanımaz:
  Okul ve sokak gibi sosyal mekanları aşarak, çocukların evlerinin ve odalarının (güvenli alanlarının) içine nüfuz eder.
 • Zaman tanımaz:
  Mağdur üzerindeki etkisi, her an tekrarlayan / tekrarlama ihtimali olan saldırılarla 7/24 canlı tutulabilir, artırılabilir.
 • İzleyici sınırı yoktur:
  Çok kısa sürede sayısız izleyiciye ulaşabilir.
 • Sınırsız sayıda ve çeşitlilikte tekrarlanabilir:
  Beğeni, yorum, paylaşım, kaydetme gibi davranışlarla kolaylıkla yayılabilir, ilgili içerik uzun yıllar internette erişilebilir ve paylaşılabilir olarak kalabilir.
 • Zorbaya anonimlik (isimsiz ve suretsiz ifade) imkan tanır.
 • Eylemlerin gerçek sonuçlarına tanıklık etme zorunluluğunu ortadan kaldırır ve sorumluluk hissini zayıflatır.
 • Bazı türlerini belgelemek kolaydır. (Ekran görüntüsü ya da yazışma kayıtları)
 • Saldırganı tespit etmek ve cezai yaptırım uygulamak oldukça zordur.

REHBER

Önlem ve Farkındalık

Önlem ve Farkındalık

Bir Çocuğun Sanal Zorbalığa Maruz Kaldığına İlişkin Olası Belirtiler Nelerdir?

 • Teknoloji kullanımının (belirli site, uygulama, oyunlar özelinde ya da genelolarak) aniden azalması ya da kesilmesi.
 • Teknolojik araçları kullanırken olağandışı gerginlik, kaygı ya da hareketliliksergileme (örneğin bildirim geldiğinde)
 • İnternette geçirilen sürenin aşırılaşması
 • Gizli kullanım
 • Çevrimdışı kalınca kaygılanma

Çocuğun Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Bir Yaklaşım İçin Neler Gerekir?

  • Çevrimiçi ortamda konuştuğu kişiler hakkında bilgilenin.
  • Çevrimiçi ortamda bir şey paylaşmadan önce düşünmeye teşvik edin.
  • ‘Arkadaş’ kavramı ve paylaşım sınırlarının hassasiyeti hakkında konuşun.
  • Kullandıkları sosyal ağlara aşina olun.
  • Engelleme gibi seçenekleri kullanabildiğinden ve güvenlik ayarlarını yapabildiğinden emin olun.
  • Çevrimiçi ortamda zorbalık dahil herhangi bir suistimale dayalı iletişim içinde olduğunu fark ettiğinizde sakin kalın, olayı anlamaya ve yardım almaya odaklanın.
  • Çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel olarak açıkça tehdit altında olduğunu tespit ettiğiniz an resmi / hukuki makamlara başvurun.Zorbalık gördüğü anlaşılan çocuğun elinden iletişim araçlarını almak, çocuğa internet kullanımını yasaklamak, çocuğu suçlamak ya da zorbalık yapan çocuğa karşı kontrolsüz, saldırgan bir tavır takınmak çocukların zorbalık deneyimlerini yetişkinlerden gizlemesine sebep olur.

REHBER

Önleyici Öneriler

Önleyici Öneriler

Profil Gizliliği

Çocuğun herkese açık profilinde kişisel bilgilerinin yer almadığından emin olun. Pek çok sosyal ağ, kullanıcılarına hesap ayarlarını yapma imkanı sunmaktadır.

Kullanıcı ve İçerik Engelleme/Raporlama

Çocuğa zorbalığa ya da online istismarın herhangi bir türüne katlanmak zorunda olmadığını hatırlatın. Kendilerini rahatsız eden kişiyi engelleyip servis sağlayıcısına bildirmenin ve güvendikleri bir yetişkine başvurmanın önemini vurgulayın.

Zorbalık delili olan görsellerin ve yazışmaların ekran görüntülerini almaları için onları teşvik edin.

Sadece “Gerçek” Arkadaşlar

İnternette kendilerini takip eden herkesin ‘arkadaş’ olmayabileceğini ve yabancılarla kişisel bilgi paylaşmama prensibinin çevrimiçi ortamda da önemli olduğunu hatırlatın.

“Paylaşmadan Önce Düşün”

‘’Bu gerçekten herkesin görmesinde ya da bilmesinde sakınca olmayan bir şey mi?’’ sorusunu her paylaşımdan önce kendilerine sormalarının önemini hatırlatın.

Yüz Yüze İletişimle Karşılaştırma

Yorum yapmadan ya da bir şey ifade etmeden önce ‘’Yüz yüze olduğum birine bunu söyleyebilir miydim?’’ sorusunu sormalarının önemini hatırlatın.

Merhamet Eğitimi

Merhamet, diğerkâmlık, empati gibi duygusal zekayı zenginleştiren değerlerin erken yaşlarda benimsenebilmesi için yetişkin rehberliği ve teşviği vazgeçilmezdir. Sosyal tutum ve davranışlar ağırlıklı olarak model alma yoluyla öğrenilir. Çocuğunuzun örnek almasını isteyeceğiniz davranışlar sergilediğinizden emin olun. Bu davranışların önemini ve etkisini ona sözel olarak açıklamayı ihmal etmeyin

Hesap Güvenliği

Şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizin. Bu, hesaplarının ve özel bilgilerinin güvenliği için önemlidir.

Zorbalığı belgeleyin

İstismarcı kullanıcıları engelleyin

Şifreleri düzenli olarak değiştirin ve çocuğu şifre paylaşımının doğuracağı tehlikelere karşı bilgilendirin

Sosyal ağlarda zararlı içerik ve kullanımın bildirilmesi prosedürlerini izleyin.

Şiddet ya da seksüel içerik tehdidi vakalarında polise başvurun.

REHBER

Kız Çocukları Özelinde Zorbalık

Kız Çocukları Özelinde Zorbalık

Çevrimiçi katılım, kız ve erkek çocukları için farklılık gösterir. Kızlar da erkekler de interneti bilgi edinme, akranlarla etkileşim ve oyun için kullansalar ve internette eşit zaman geçirseler de kız çocuklarının sosyalleşmeye ayırdığı zaman daha fazladır.

Özellikle ergenlik çağında çevrimiçi arkadaşlık, kız çocukları için büyük oranda kişisel imaj inşası, hikaye ve deneyim paylaşımı, özel konularda öneri arayışı, fiziksel görünümleri hakkında onay arayışı, sosyal etkinlikleri organize etme motivasyonlarından beslenir.

Bu kullanım pratikleri kız çocuklarını sosyal ve psikolojik olarak güçlendirebileceği gibi, onların ‘dedikodu’, ‘lakap takma’, ‘iftira’, ‘utandırma’ gibi sosyal zorbalık türlerine karşı daha kırılgan bir konumda yer almalarına sebep olabilir.

Erkek çocuklar genellikle erkek çocukların ya da erkek gruplarının zorbalığına maruz kalırken, kız çocuklar her iki cinsiyetten de zorbaların hedefi olabilirler.

Kız çocukları için dolaylı/örtük zorbalığın mağduru olma ve bunun sonucunda duygusal sorunlara sahip olma riski çok daha yüksektir.

Ebeveynler daha görünür olan fiziksel ve sözlü zorbalığa karşı hemen harekete geçme eğilimi gösterirken, dolaylı zorbalık tespit edilmesi ve müdahale edilmesi çok daha güç bir tür olarak yetişkin desteğine daha kapalıdır.

Sosyalleşmeye çok önem veren kız çocuklar, internet imkanının kısıtlanması, yasaklanması ve arkadaşlarından izole kalma çekincesi ile zorbalık gördüklerini gizleme eğilimi gösterirler.

Özellikle fiziksel görünümleri ya da farklılıkları sebebiyle zorbalığa uğrayan kız çocuklarının kendi görünümlerine ilişkin olumsuz algılarının, zorbalığı izleyen uzun yılların sonunda dahi giderilmesinin güç olduğu bilinmektedir.

 • Kızınızın çevrimiçi aktiviteleri hakkında fikir sahibi olun.
 • Kızınızla ‘arkadaşlık’ ‘paylaşım’ ‘sınırlar’ ve ‘nezaket’ gibi konularda şeffaf ve anlayışlı bir iletişim kurun. Tehditkar, utandırıcı, suçlayıcı, yasaklayıcı bir tavır sergilemeniz kız çocuklarının içine kapanmasına ve zorbalığın etkisinin artmasına neden olacaktır.
 • Kızınızın arkadaşlarını davet edin, onlarla tanışın ve evinizde fiziksel olarak sosyalleşmeleri için onları teşvik edin. Ev ortamına dahil olmak, zorbalık motivasyonunu zayıflatma etkisine sahiptir.

Unutmayın: Gerçek bir arkadaş…

 • Kişinin özgüvenini yaralamaya yönelik sistematik saldırılarda bulunmaz.
 • Kişinin güvensiz hissettiği konular hakkında duyarsız davranışlarda ve ifadelerde bulunmaz.
 • Sırlarını onu küçük düşürmek amacıyla başkalarıyla paylaşmaz.
 • Daha ‘iyi’ bir seçeneği olduğunda arkadaşını unutmaz ve ihmal etmez.
 • İğneleyici, imalı, pasif agresif bir iletişim kurmaz.

REHBER

Çocuğunuz Zorbalık Yapıyorsa

Çocuğunuz Zorbalık Yapıyorsa

“Benim çocuğum yapmaz!” demeyin.

Çocuğunuzun başka çocuklara zorbalık yaptığını düşünmek ve bunu kabullenmek endişe verici ve üzücü bir deneyimdir.

Bu deneyimi kendiniz, çocuğunuz ve mağdur adına olumlu bir sonuca ulaştırabilmek için çocukların zorbalığa yönelme sebebini anlamak önem taşır.

Sebep aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

 • Güçsüz hissetmek
 • Düşük özgüven
 • Arkadaşlarının dikkatini çekme ihtiyacı
 • Grubun dışında kalma endişesi
 • Başkasının hislerini anlayamama
 • Öfkelerini başkalarından çıkarma
 • Saldırganlık ve zorbalık kültürünün yerleşik olması & normal karşılanması
 • Kendilerinin zorbalığa uğruyor olması
 • Farklılıklara dair yanlış algı

Çocuğunuza zorbalığın zararlı ve kabul edilemez bir davranış olduğunu net bir şekilde ifade edin.

 • Zorbalığın ne olduğunu anladıklarından emin olun.
 • Çocuğunuzun da zorbalık mağduru olup olmadığını anlamaya yönelik bir iletişim kurun. Uğradığı zorbalığa karşı duyduğu öfke ve üzüntü hislerini başka çocuklara yöneltiyor olabilir.
 • Çocuğun sizinle ya da güvendiği bir başka yetişkinle konuşmak konusunda rahat hissettiğinden emin olun.
 • Bu yanlış davranışı karakterlerinin sabit bir bileşeni gibi görmeyin ve bu anlama gelecek ifadeler kullanmaktan kaçının. Davranış değişikliğinin şart olduğu mesajını net bir şekilde verin.
 • Hikayeyi kendi tarafından anlatması için çocuğunuza fırsat tanıyın. Okul ya da zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi sizi şoke edecek bilgiler ya da kanıtlar paylaştığında sakin kalın. Çocuklar ebeveynlerinden ayrıyken oldukça farklı davranabilirler.
 • Çocuğunuzun hayatında olumlu ve güçlü rol modeller olduğundan emin olun.
 • ‘’İyi arkadaş’’ın ne olduğu hakkında onunla konuşun.
 • Öğretmeni ile görüşün ve gözlemlerini dinleyin.
 • Farklılıklara saygı göstermenin önemini anladıklarından emin olun.

REHBER

Eğitimcilere Düşenler

Eğitimcilere Düşenler

Zorbalık okul sınırları dışında gerçekleşse bile, eğitim kurumu ve eğitimciler, hem zorba ve hem de mağdur çocuğun akıl sağlığının gözetilmesinden ve olumlu davranış değişikliği için desteklenmesinden sorumludur.

Güvenli internet, çevrimiçi zorbalık gibi teknoloji okuryazarlığına dair temel konu başlıklarının, çocukların yaşına göre özelleştirilerek, teknolojik araçlara uygun olarak güncellenmesi önem taşımaktadır.

Merhamet ve empati kavramlarının ders içeriği olarak işlenmesinin yanı sıra, hikayeler, oyunlar – kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler – aracılığıyla yüceltilmesi, çocukların ve gençlerin bu erdemleri içselleştirmeleri bakımından etkili yöntemler olarak kabul görmektedir.

Çevrimiçi ortamda kendilerini bekleyen tehlikelere karşı çocuklara farkındalık kazandırılması adına, konu hakkında münazaralar, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu konuda bireysel ve grup halinde proje ödevleri hazırlamalarını sağlamak, çocukların katılımcı olarak öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

Eğitim kurumlarının zorbalığın önlenmesine ilişkin somut politikalarının ve uygulamalarının olması, bunların ailelerle ve çocuklarla paylaşılması, olası zorbalık girişimleri için caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır.

Kamu kurumları ve özel kurumlar, çocuklar ve gençler tarafından rol model olarak benimsenen ünlülerle işbirliği yaparak zorbalık karşıtı farkındalık kampanyaları yürütebilir.

REHBER