Eğitimcilere Düşenler - Zorbalığı Engelle

Eğitimcilere Düşenler

Zorbalık okul sınırları dışında gerçekleşse bile, eğitim kurumu ve eğitimciler, hem zorba ve hem de mağdur çocuğun akıl sağlığının gözetilmesinden ve olumlu davranış değişikliği için desteklenmesinden sorumludur.

Güvenli internet, çevrimiçi zorbalık gibi teknoloji okuryazarlığına dair temel konu başlıklarının, çocukların yaşına göre özelleştirilerek, teknolojik araçlara uygun olarak güncellenmesi önem taşımaktadır.

Merhamet ve empati kavramlarının ders içeriği olarak işlenmesinin yanı sıra, hikayeler, oyunlar – kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler – aracılığıyla yüceltilmesi, çocukların ve gençlerin bu erdemleri içselleştirmeleri bakımından etkili yöntemler olarak kabul görmektedir.

Çevrimiçi ortamda kendilerini bekleyen tehlikelere karşı çocuklara farkındalık kazandırılması adına, konu hakkında münazaralar, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu konuda bireysel ve grup halinde proje ödevleri hazırlamalarını sağlamak, çocukların katılımcı olarak öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

Eğitim kurumlarının zorbalığın önlenmesine ilişkin somut politikalarının ve uygulamalarının olması, bunların ailelerle ve çocuklarla paylaşılması, olası zorbalık girişimleri için caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır.

Kamu kurumları ve özel kurumlar, çocuklar ve gençler tarafından rol model olarak benimsenen ünlülerle işbirliği yaparak zorbalık karşıtı farkındalık kampanyaları yürütebilir.

REHBER