Doğrudan ve Dolaylı Zorbalık - Zorbalığı Engelle

Doğrudan ve Dolaylı Zorbalık

Doğrudan zorbalık kolaylıkla tespit edilebilecek şekilde açıkça yapılırken, dolaylı zorbalık genellikle fiziksel olarak sergilenmeyen, çok daha örtük ve soyut, neredeyse delilsiz bir türdür. Örnek Sosyal ayrımcılık ya da dışlama

Akran zorbalığı:

  • Fiziksel zorbalık (doğrudan)
  • Sözel zorbalık (doğrudan)
  • Sosyal dışlama (dolaylı)

Fiziksel zorbalık, vurmak, itmek, tükürmek, tekme atmak, saçını çekmek, çelme takmak; sözel zorbalık ise küfürlü konuşmak, lakap takmak, hakaret etmek gibi davranışları içermektedir.

Sosyal dışlama ise dedikodu yapmak, arkadaş grubundan dışlamak, yok saymak ve oyuna almamak gibi öğrencinin sosyal ilişkilerine zarar vermeyi hedefleyen davranışları kapsamaktadır.

Akran zorbalığının biçimi yıllar içinde değişim göstermiştir. Son yıllarda gelişen internet ağı ve iletişim teknolojisi siber zorbalık kavramını doğurmuştur. Sanal zorbalık ve çevirimiçi zorbalık olarak da bilinen bu zorbalık tipi, akran zorbalığının dijital platform ve araçlar üzerinden gerçekleştirilen bir alt türüdür.

REHBER